Filmcleaner

Naar gelang van de leeftijd en het intensief gebruik van een 35mm kopie, neemt de vervuiling toe. Met b.v. een filmcleaner, kan je een 35mm kopie ontdoen van stof en vuil. Wat een zichtbare  verbetering is, bij een volgende vertoning.

Deze Kine-tronics werd opgenomen in de filmtoevoer, en haalde bij elke voorstelling stof van het filmoppervlak. Dit doormiddel van borstels en een ionisator wat zich in het apparaat bevond

Ionisator om het stof aan te trekken

Blower om het stof in een filter te verzamelen